Faderen

Søn af kreditforeningsdirektør Adolph Christian Frederik Hein (1838-) og Laura Henriette Jensen (1845-)

Hjalmar Hein født 5 jan 1871.
Student fra Metopolitanskolen.Cand. polyt. 1894.

Gift 21 septemper 1896 med Estríd Hansen.

Hjalmar Hein driver fra boligen Gl. Torv 10-12, ingeniørfirmaet HeinHolst, som specialiserer sig i installering af elevatorer og siloer i Danmark.

Hjalmar Hein dør efter en operation for en nyrelidelse i 1922 som 51 årig.

Moderen

Datter af højesteretssagfører og politiker Octavius Thomas Hansen (1838-1903)og Ida Antoinette Wulff (1845-1924)

Estrid Hein (født Hansen) født 27 juli 1873 på Øregaard.
Går på Zahles skole og tager studentereksamen som privatist fra Lyceum.

Startede egen klinik på Gl. Torv i 1906 og får specialist anerkendelse i 1918,
og arbejder som øjenlæge til 1939, hvor hun trak sig tilbage.
Estrid Hein var en aktiv kvindesagsforekæmper.
Hun var i bestyrelsen af flere foreninger.

1896 Medicinsk embedseksamen fra Københavns Universitet (23 år)
1906 Starter egen klinik på Gl. Torv
1906 Louise foreningen
1909 Dansk Kvindesamfund (Formand i Kbh-kredsen) i 16 år.
1914 Første kvindelige medlem af Blindeinstituttet.
1915 Den Skandinaviske familieretskommision
1918 Specialist anerkendelse
1922 Foreningen af kvindelige akademikere
1922 Folkeforbundets komission til beskyttelse af børn og unge.
1933 Danske Kvinders National råd
1939 Ophører som øjenlæge.
1943 Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse

Estrid Hein dør 25 juli 1956 2 dage før hendes 83 års fødselsdag.