Gruk Database

Denne database indeholder over 7.000 lyrik-tekster af Piet Hein ("Værkerne"). Værkerne er skrevet i årene fra 1939 til kort tid før Piet Hein's død i 1996. Du kan frit søge i alle værkerne, og få dem sendt direkte til din email.
 

Sådan søger du

Det er nemt at søge i alle Piet Hein værkerne
 

  1. Åbn dit mailprogram
  2. Indtast gruk@piethein.com som modtager
  3. I emnefeltet skriver du det ord, som gerne vil søge efter
  4. Send mailen og afvent et resultat sendt til din emailadresse


 

 

Avanceret søgning

Udfyld titel-feltet i emailen med det/de ord der søges efter.

Skal samtlige ord forefindes i teksten angives and imellem de ord der skal søges efter.
Eks: stol and bord (denne søgning returnerer 2 tekster)

Skal bare eet af ordene forefindes i teksten angives or imellem de ord der skal søges efter
Eks: stol or bord (denne søgning retunerer 16 tekster)

Alle ord der søges kan yderligere påbegyndes og/eller afsluttes med * (asterisk / stjerne / multiplikationstegn), dette betyder generisk søgning.

Eks: stol* vil returnere alle tekster der indeholder ord der starter med stol, f.eks stolen
Eks: *stol vil returnere alle tekster der indeholder ord der slutter med stol, f.eks pistol
Eks: *stol* vil returnere alle tekster der indeholder ord der indeholder stol, f.eks pistolen

Der vil maximalt blive returneret 25 tekster.

Fra email med søgetekst modtages til svar-mail med tekster returneres går der normalt maximalt 2 minutter.

 

 

 

 

Vilkår for brug af databasen

Vi indestår ikke for, at Værkerne:

· har korrekt lay-out
· har korrekt tegnsætning, eller
· er uden stave- eller taste-fejl.

Dette vil blive kontrolleret, såfremt der fremkommer henvendelse om brug af en eller flere specifikke tekster.

Immaterielle rettigheder
Piet Hein A/S er indehaver af ophavsrettighederne til Værkerne. Værkerne stilles alene til rådighed til din private brug, der ikke må være i erhvervsøjemed.

Det er ikke tilladt at ændre i Værkerne. Værkerne må ikke udnyttes på anden måde. Det er eksempelvis ikke tilladt at tage digitale kopier af Værkerne, medmindre det udelukkende  sker til personlig brug for dig eller din husstand. Det er eksempelvis heller ikke tilladt at anvende Værkerne på en hjemmeside, uanset hjemmesiden er privat og ikke i erhvervsøjemed. Ret venligst henvendelse til Piet Hein A/S, hvis du har spørgsmål om udnyttelsen afværkerne.